Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Welcome to the project-wiki of MECHATRONICS 4.0.

The public website of EcoMechatronics can still be found here.

Feel free to contact Stijn Gielis if you have questions or remarks.


Industrie 4.0, de vierde industriële revolutie, staat voor een verregaande integratie van de virtuele en de fysieke wereld: digitale technologieën toegepast op industriële schaal zorgen reeds voor een optimalisatie van het gehele productieproces, en zullen in de toekomst aan de basis liggen van cyber-fysische systemen.

Het gevolg voor de maakindustrie is de vraag naar intelligente machines, met hoge autonomiteit, intelligentie en connectiviteit door integratie van low-cost technologie zoals MEMS sensoren, ICT toepassingen, open source controller platformen... Deze evolutie is tevens gekoppeld aan de stijgende vraag naar productie-op-maat en de flexibiliteit die daarvoor nodig is. Dit zal leiden tot een verregaande integratie en interactie tussen machines en hun omgeving.


Mechatronica 4.0 wilt deze verregaande integratie van de virtuele en fysieke wereld mee ondersteunen voor de Vlaamse KMO’s actief in de maakindustrie.
Sirris, Flanders Make en iMinds beschikken over de expertise en infrastructuur om KMO’s collectief te ondersteunen bij de overbrugging en innovaties tussen de technologische noden enerzijds en het technologisch aanbod anderzijds.

Via Masterclasses, demo-opstellingen en vertaalonderzoeken zullen KMO’s ondersteund worden om de innovaties op het gepaste moment een aan de gepaste kostprijs te integreren.